Lager och bakgrundskarta
Välj bakgrundskarta
Välj lager (krävs hög zoomnivå)
Om verktyg i kartan
Panorera (flytta kartfokus)
Klicka på ikonen och dra kartan med muspekaren.
Zooma
Visa kartlager-information:
Klicka på ikonen för lager och välj vilket/vilka lager du vill visa på kartan. Teckenförklaring visas under kartan. OBS! zoomningsgraden måste vara hög för att kunna välja lager.
Byt bakgrundskarta: klicka på lagerväljaren och du finner kartvalen där.
Ange sträcka

Går till analys baserat på vad du valt i kartan eller i ange sträcka