1. Välj ett område Beskrivning
Kombinera flera geografiska områden (valfritt)
2. Skapa sökvillkor och visningsinställningar Beskrivning
Du kan utgå från en sökfiltermall och kombinera den med egna sökvillkor
Skapa sökvillkor
Här kommer du att kunna se en beskrivning på variabeln du valt.
> Större än
>= Större eller lika med
= Lika med
<> Inte lika med
<= Mindre eller lika med
< Mindre än

Visningsalternativ i sökresultattabellen
Kolumner i sökresultattabellen

Länskod, Vägnummer, Riktning, Körfält (100m), Löpande längd (Start), Sträcklängd

Skapa intervall och färg för en variabel