Text

Välkommen till PMSV3

I verktyget PMSV3 har vi samlat information om våra belagda statliga vägar i Sverige och de åtgärder som är gjorda på vägnätet. Vi visar dock INTE uppgifter om cykelvägar eller om så kallade grenar (som ex. på- och avfarter).

Här kan du söka fram beläggningsåtgärder och mätta och beräknade tillstånd tillsammans med ett urval av vägdata och se dessa i kartor, tabeller eller grafer. Du kan läsa mer i fliken Om variabler om vilken information som finns och varifrån vi hämtat den.

Användarmanual finns tillgängligt direkt i systemet, vid varje frågetecken (?)

Det mätdata vi visar kommer från vägytemätningar som Trafikverket beställer. Dessa utförs varje eller vartannat år beroende på vägens trafikmängd. De foton vi visar i Analysera sträcka är inhämtade vid dessa mätningar för att visa vägytan och dess omgivning. De eventuella personuppgifter som kan ses i fotona är inte avsiktligt inhämtade och döljs i möjligaste mån genom blurrning.

Rapportera felaktigheter

Trots ambitionen att hålla både data och information uppdaterade i PMSv3, kan det ändå förekomma felaktigheter och brister. Trafikverket kan därför inte ansvara för informationens korrekthet eller fullständighet. Trafikverket tar dock tacksamt emot alla rapporteringar på fel och avvikelser samt förslag på förbättringar. Rapportera i mail till vår förvaltningsbrevlåda – adressen står i sidfoten.

Lycka till med användningen!

Systemmeddelande
 • Bra dokument som beskriver mätdata och hur de kan tolkas

  Publicerad: 2022-04-22
 • PMS-data tillgängligt via Trafikverkets öppna API (samt via Lastkajen - som produktpaket i shape-format)

  Publicerad: 2019-05-13
 • Manualer och filmer

  Publicerad: 2018-05-24
 • Kontakt

  Publicerad: 2013-12-01